LOMBA VLOG
“SOLO DAN BUDAYANYA DALAM MENYIKAPI COVID-19”
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA SURAKARTA

No Nama Link Youtube
1 Muhammad Fajar Widyantoro
2 Smirna Wardanny
3 Agus Febriyanto
4 Afdhina Umi Hanavita https://www.youtube.com/watch?v=rQy0BjU0NgE&t=36s
5 RAMA MULYO SAPUTRO https://youtu.be/Nl-PB2YuLdo
6 Berliana Paluh Puri http://youtu.be/1y6VKIRqMXY
7 Y Heri Apriyanto
8 Arif Randi Setyawan
9 Zamrut Harjo Jekti W https://youtu.be/ThzzobjzGgI
10 Ari Bawa https://youtu.be/U0og9YDns8Y
11 Fera Febriyani Ayuningsih https://youtu.be/xZUij2_OnpI
12 Nicolaus Ade Prasetyo https://youtu.be/wzeO5cXlnZA
13 Nikita Putri Sadewa
14 Muhamad Askarullah https://www.youtube.com/watch?v=liO5-AalLb8&feature=youtu.be
15 Rijal Hasyim Rifai https://www.youtube.com/watch?v=8drBJUB6ueE&feature=youtu.be
16 Chairunnnisa aditama https://www.youtube.com/watch?v=3gZyPOBfMZw
17 Muhammad Rosyad Irfan Ahnaf  https://youtu.be/AiPY1-HWc4U
18 Lukas Ardandireza https://youtu.be/tsXjVyuIY3Y
19 Bagas Aji Setia Budi
20 Azhaar Afif Alifah  https://youtu.be/mJSsGnbKCmw
21 Naufal Fadya B https://www.youtube.com/watch?v=IX0vIZIRB44
22 Fatimah F https://youtu.be/o3g_z5elAGc
23 Lutfiah Rizky Utami  https://youtu.be/1tWkm_QP4WI
24 Annas N Hamidi https://www.youtube.com/watch?v=XEavEm_6HK0&feature=youtu.be
25 Stefanus Aries Hendrayana Putra https://youtu.be/I4RzcLnFDUc
26 Muhamad Arifin Nugroho https://youtu.be/inozmWRNx0c
27 Malvin Muhammad Rivqi https://youtu.be/_puN02ZfxTU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *